Laatujärjestelmä

Raahen Valimon laatujärjestelmät on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti. Lisäksi Raahen Valimolta löytyvät sertifikaatit PED ja KRS. Ohessa sertifikaatit. Valimolla on oma laadunvalvontaosasto, jolla varmistamme materiaalien standardien mukaisuus alkuaineanalyyseillä ja mekaanisten ominaisuuksien testaamisella.

Valukappaleet tarkastamme käyttäen NDT-menetelmiä

  • Ultraäänitarkastus UT
  • Magneettijauhetarkastus MT
  • Tunkeumanestetarkastus PT)
  • Röntgentarkastukset (RT) paikan päällä

Lisäksi käytössämme on 3D-skanneriohjelmistoa valukappaleiden mittaamiseen.

Ympäristö

Raahen Valimo toimii vastuullisesti ympäristöä kunnioittaen. Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14 001 mukaisesti. Tavoitteenamme on vihreä valimo, joka toimii lähes hiilineutraalisti huomioiden viimeisimmät BAT:n (Best Available Technology) mukaiset vaatimukset.

Käytämme hiekan käsittelyssä suljettua hiekan kiertoa, jolloin hiekan päästöt vähenevät merkittävästi. Tämä perustuu valimon käyttämään hiekan kierrätyslaitteistoon, joka pystyy elvyttämään tarvittavan prosessihiekan uudelleen käyttöön.

Sen lisäksi lämmityksessä tarvittavaa kaukolämpöä korvataan prosessissa syntyvällä hukkalämmöllä. Valimon suurimmat hiilipäästöt tulevat sähköstä, lämmityksestä ja raaka-aineiden kuljetuksista. Toimenpiteillämme pystymme pienentämään hiilijalanjälkeä lähes 50 prosenttia.

Työturvallisuus

Raahen Valimolle pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta. Yrityksellämme on sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän ISO 45001 mukaisesti.