Raahen Valimo Oy

Raahen Valimo Oy:n tuotannossa on keskitytty korkean laatutason vaalimiseen ja toimitusvarmuuteen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tyypillisiä tuotteita ovat mm. erilaisten koneiden ja laitteiden osat sekä sellu- ja paperikoneisiin liittyvät valut. Valut toimitetaan normaalisti toimittaa valmiiksi koneistettuna, jolloin ne ovat valmiita komponentteja asiakkaiden kokoonpanolinjaan.